RAKAN PEJUANG

05 August 2011

MUDAHNYA KAMU DITIPU WAHAI MELAYU!

SALAM...

Surah Al-i-Imran (Ayat 28)
"Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman dan sesiapa yang melakukan (larangan) yang demikian maka tiadalah dia (mendapat perlindungan) dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka (yang kafir itu) dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan diriNya (menyeksa kamu) dan kepada Allah jualah tempat kembali." (28)

1 comment:

Mohd said...

Melayu mudah lupa !!!!!!